ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

 

 

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2019

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

-Αποτελέσματα PDF

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 

-ΠΙΝΑΚΑΣ PDF

 

 

 

29 Μαρτίου 2019

Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Φλώρινας

Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Ευαγγέλου

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

 

 

Οριστικά αποτελέσματα Π.Ε. Γυμναστών της Υπ' Αριθμ. 224/15-02-2019 Ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας για το πρόγραμμα " Άθληση για όλους"

 

Οριστικά Αποτελέσματα σε μορφή pdf

 

 

 

20 Μαρτίου 2019

Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Φλώρινας

Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Ευαγγέλου

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

 

 

Προσωρινά αποτελέσματα Π.Ε. Γυμναστών της Υπ' Αριθμ. 224/15-02-2019 Ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας για το πρόγραμμα " Άθληση για όλους"

 

 Πίνακες κατάταξης

 

-Κωδικός Θέσης 01: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (Προσαρμοσμένη Ειδική Αγωγή)

 

-Κωδικός Θέσης 02: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής  Αγωγής (Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί)

 

-Κωδικός Θέσης 03: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής  Αγωγής (Ποδόσφαιρο)

 

-Κωδικός Θέσης 04: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής  Αγωγής (Αθλητικές δραστηρίοτητες κλειστών χώρων)

 

-Κωδικός Θέσης 05: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής  Αγωγής (Καλαθοσφαίριση)

 

-Κωδικός Θέσης 06: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής  Αγωγής (Επιστήμη της Φυσική Αγωγής)

 

 

Πίνακες απορριπτέων

 

-Πίνακας απορριπτέων με κωδικό θέσης: 01

 

-Πίνακας απορριπτέων με κωδικό θέσης: 02

 

-Πίνακας απορριπτέων με κωδικό θέσης: 03

 

-Πίνακας απορριπτέων με κωδικό θέσης: 04

 

-Πίνακας απορριπτέων με κωδικό θέσης: 05

 

 

 

 

 

 

 

8 Μαρτίου 2019

Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Φλώρινας

Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Ευαγγέλου

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αρίθμ. ΣΟΧ 1/2019

για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (περίοδος 2018 - 2019). Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ:

Ανακοίνωση υπ' αρίθμ. ΣΟΧ 1/2019

Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 (Αίτηση)

Παράρτημα ανακοινώσεων 12-02-2019

26/02/2019


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  με ωριαία αποζημίωση για την υλοποίηση  του προγράμματος «Άθληση για Όλους» περιόδου 2018 – 2019

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ:

Ανακοίνωση υπ' αρίθμ. πρωτ. 224/15-02-2019

Έντυπο αίτησης

15 Φεβρουαρίου 2019

 


 

 

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

-Αποτελέσματα PDF

 

 

 

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018

Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Φλώρινας

Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Ευαγγέλου

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                      

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2018 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση  της Δράσης

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:

 

ΣΟΧ1/2018

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ

 

 

 

19 Μαρτίου  2018

Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Φλώρινας

Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Ευαγγέλου

 


 

 

Οριστικά αποτελέσματα Π.Ε. Γυμναστών της Υπ' Αριθμ. 150/23-02-2018 Ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας για το πρόγραμμα " Άθληση για όλους"

 

Οριστικοί πίνακες κατάταξης

 

-Κωδικός Θέσης 01: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (Ειδική Αγωγή)

 

-Κωδικός Θέσης 02: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής  Αγωγής (Παραδοσιακοί Χοροί)

 

-Κωδικός Θέσης 03: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής  Αγωγής (Ποδόσφαιρο)

 

-Κωδικός Θέσης 04: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής  Αγωγής (Αθλητικές δραστηρίοτητες κλειστών χώρων)

 

-Κωδικός Θέσης 05: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής  Αγωγής (Καλαθοσφαίριση)

 

-Κωδικός Θέσης 06: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής  Αγωγής (Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες)

 

 

Πίνακες απορριπτέων

 

-Πίνακας απορριπτέων με κωδικό θέσης: 01

 

-Πίνακας απορριπτέων με κωδικό θέσης: 02

 

-Πίνακας απορριπτέων με κωδικό θέσης: 03

 

-Πίνακας απορριπτέων με κωδικό θέσης: 04

 

-Πίνακας απορριπτέων με κωδικό θέσης: 05

 

-Πίνακας απορριπτέων με κωδικό θέσης: 06

 

 

 

 

 

 

 

02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018

Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Φλώρινας

Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Ευαγγέλου

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                      

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με ωριαία αποζημίωση για την υλοποίηση του προγράμματος "'Αθληση για όλους" περιόδου 2017-2018

 

 

 

Σχετικά έντυπα:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 150/23-02-2018

 

ΑΙΤΗΣΗ για αποσχόληση σε ΠΑγΟ για την περίοδο 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Φεβρουαρίου  2018

Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Φλώρινας

Πρόεδρος Δ.Σ.    

Νικόλαος  Ευάγγελου

 

 


 

 

Αποτελέσματα ΣΟΧ 2/2017

 

 

Πίνακας κατάταξης

 

 

-Κωδικός Θέσης 101: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

 

 

3 Μαρτίου  2017

Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Φλώρινας

Πρόεδρος Δ.Σ.    

Νικόλαος  Ευάγγελου

 


 

 

 

Οριστικά αποτελέσματα Π.Ε. Γυμναστών της Υπ' Αριθμ. 782/02-12-2016 Ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας για το πρόγραμμα " Άθληση για όλους"

 

Οριστικοί πίνακες κατάταξης

 

-Κωδικός Θέσης 01: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

 

-Κωδικός Θέσης 02: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής  Αγωγής (Παραδοσιακοί Χοροί)

 

-Κωδικός Θέσης 03: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής  Αγωγής (Ποδόσφαιρο η Καλαθοσφαίριση)

 

-Κωδικός Θέσης 04: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής  Αγωγής (Αθλητικές δραστηρίοτητες κλειστών χώρων)

 

Πίνακες απορριπτέων

 

-Πίνακας απορριπτέων με κωδικό θέσης: 02

 

-Πίνακας απορριπτέων με κωδικό θέσης: 03

 

-Πίνακας απορριπτέων με κωδικό θέσης: 04

 

 

 

 

 

 

 

02 Φεβρουαρίου  2017

Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Φλώρινας

Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Ευαγγέλου

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                      

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση  της Δράσης

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2017

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2017

 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (ΣΟΧ)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Ιανουαρίου  2017

Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Φλώρινας

Πρόεδρος Δ.Σ.    

Νικόλαος  Ευάγγελου

 


 

 

Προσωρινά αποτελέσματα Π.Ε. Γυμναστών της Υπ' Αριθμ. 782/02-12-2016 Ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας για το πρόγραμμα " Άθληση για όλους"

 

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης

 

-Κωδικός Θέσης 01: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

 

-Κωδικός Θέσης 02: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής  Αγωγής (Παραδοσιακοί Χοροί)

 

-Κωδικός Θέσης 03: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής  Αγωγής (Ποδόσφαιρο η Καλαθοσφαίριση)

 

-Κωδικός Θέσης 04: Ειδικότητα: Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής  Αγωγής (Αθλητικές δραστηρίοτητες κλειστών χώρων)

 

Πίνακες απορριπτέων

 

-Πίνακας απορριπτέων με κωδικό θέσης: 02

 

-Πίνακας απορριπτέων με κωδικό θέσης: 03

 

-Πίνακας απορριπτέων με κωδικό θέσης: 04

 

 

 

 

 

 

 

13 Ιανουαρίου  2017

Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Φλώρινας

Πρόεδρος Δ.Σ.    

Νικόλαος  Ευάγγελου

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?