Υλοποίηση προγράμματος για την απασχόληση ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.).

    Με την υπ’ αριθμ. 11/2014 στις 21/02/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας αποφασίστηκε η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (Α.με.Α.).» του ΟΑΕΔ,  καθότι ένας από τους καταστατικού σκοπούς της επιχείρησης είναι η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.

   Το πρόγραμμα επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ για 3 χρόνια και η Επιχείρηση δεσμεύεται να υλοποιήσει το πρόγραμμα για ακόμη έναν χρόνο με ιδία κεφάλαια, δηλαδή έχει δέσμευση υλοποίησης του προγράμματος έως 16/04/2018.

 

 

Υλοποίηση προγράμματος για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 – 64 ετών.

    Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας υλοποίησε το πρόγραμμα "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 – 64 ετών" την χρονική περίοδο 14/03/2012 έως 13/06/2014, δίνοντας την ευκαιρία σε έντεκα (11) άτομα ηλικίας 55 έως 64 ετών να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?