Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.με.A.) ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

    Η λειτουργία της κοινωνικής δομής Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.με.Α.) στο Δήμο Φλώρινας και συγκεκριμένα στην οδό Μοναστηρίου 55 στο κτήριο του ΚΕΦΙΑΠ, η οποία ιδρύθηκε το 2016, αφενός απασχολούνται παιδιά με αναπηρία (αριθμός ανάλογος µε την άδεια λειτουργίας τους, δηλαδή 20 παιδιά) διαφόρων ηλικιών εκτός σχολικού ωραρίου και ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή, 15:00 με 22:00 και Σάββατο 8:00 με 13:00 αφετέρου εξυπηρετούνται γονείς που διαμένουν στην περιοχή, βοηθώντας ουσιαστικά την εναρμόνιση του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου.

Η υπηρεσίες συνίστανται :

-         Φύλαξη

-         Εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών

-         Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας

-         Συναισθηματική κάλυψη και ευχάριστη διαμονή

-         Απόκτηση γνώσεων και ψυχαγωγία

-         Δημιουργική απασχόληση και υπαίθριο παιχνίδι

-         Γιορτές και εκδηλώσεις

-         Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες

-         Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων

-         Υπηρεσίες φροντίδας & αποκατάστασης

    Παράλληλα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αυτοεξυπηρετηθούν και να αυξήσουν το αίσθημα της δημιουργίας μέσο της θέλησης και της συμμετοχής τους σε ομαδικές δραστηριότητες. Το συγκεκριμένο έργο, συμβάλλει µε την υλοποίησή του στην δημιουργία δομών κοινωνικής στήριξης, µε σκοπό την κοινωνική συνοχή και την ένταξη στην αγορά εργασίας των ωφελούμενων μητέρων και στην δυνατότητα απασχόλησης µε την δημιουργία θέσεων εργασίας στη δομή ενώ ταυτόχρονα συντελεί στην αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος και στην αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των δημοτών.

 

Προσωπικό του προγράμματος Κ.Δ.Α.Π.

 

 Ειδηκότητα          Είδος Σύμβασης
 1

Κοινωνικών Λειτουργών Π.Ε.

 

      Ι.Δ.Ο.Χ.
 2

Φυσικής Αγωγής Π.Ε.

 

      Ι.Δ.Ο.Χ.
 3

Τεχνικός Εκπαιδευτής Δ.Ε. (Εικαστικά)

 

      Ι.Δ.Ο.Χ.
 4    

Τεχνικός Εκπαιδευτής Δ.Ε. (Εικαστικά)

 

      Ι.Δ.Ο.Χ.
 5

Οδηγός Λεωφορείου Δ.Ε.

 

      Ι.Δ.Ο.Χ.
 6

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό Δ.Ε.

 

      Ι.Δ.Ο.Χ.
 7

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό Δ.Ε.

 

      Ι.Δ.Ο.Χ.
 8

Βοηθητικό Προσωπικό Υ.Ε.

 

      Ι.Δ.Ο.Χ.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Μοναστηρίου 55 Φλώρινα

Τηλέφωνο:  2385503541

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?